Jeg mener ikke man kan have patient på Danske Værdier, da det er Værdier vi har sammen. Derfor blev jeg inspireret af tidligere Kulturminister Bertel Haarder, og den undersøgelse han lavede i 2016, hvilke værdier var Danske Værdier tidligere kunne de findes inde på https://www.danmarkskanon.dk – Da jeg siden har set Tom Scotts’ video: “1,204,986 Votes Decided: What Is The Best Thing?”, blev jeg inspireret til at lave en hjemmeside, således at vi igen kan undersøge/blive klogere på hvilke værdier, vi har som Dansker.
Selve hjemmesiden, bliver lavet i sommeren 2022.

De Danske Værdier man fandt frem til i 2016 var:

Selve Videoen “1,204,986 Votes Decided: What Is The Best Thing?”

Denne hjemmeside er ikke tiltænkte, at give et endegyldigt svar på, hvad de er Danske Værdier – Men en matematisk tilgang, at opveje værdierne mod hinanden 🙂